Webbutik

original

Vetenskapens rymder

Perspektiv och visioner, forskare reflekterar

150 kr

Vetenskap har blivit ett både mångtydigt använt och omdiskuterat begrepp. Vilken roll spelar egentligen vetenskapen i dagens samhälle och hur kommer villkoren för det vetenskapliga arbetet att se ut i framtiden?

Med titeln Vetenskapens rymden låter vi i denna bok begreppet rymd bli en metafor för vetenskapens möjligheter att utforska det gränslösa både inom och bortom våra egen föreställningsvärld. Men ”rymd” kan också ses som en metafor för vetenskapens och forskningens behov av frihet, självständighet och visioner. med detta ”rymdperspektiv” på vetenskapen har Kungl. Skytteanska samfundet inbjudit ett antal forskare – humanister, naturvetare och samhällsvetare – till att skriva uppsatser där ord ”rymd” ges en bred betydelse, alltifrån den egentliga rymden till rymder i mer överförd mening – begreppsrymder.

Utgångspunkten har varit att ge författarna tämligen fria tyglar. Syftet är att utrymme för reflekterande resonemang och visionära tankegångar, och att bokens artiklar verksamt skall kunna bidra till ”kreativa” eftertankar, inte bara till en diskussion om vetenskapens möjligheter och visioner, utan också beträffa den viktiga frågan om kunskapens spridning och initeration i samhället.

MEDVERKANDE FORSKARE ÄR: Ronny Ambjörn, Björn Fjæstad, Tore Frängmyr, Janerik Gidlund, Bengt Gustafsson, Bengt Hultqvist, Roger Jacobsson, Cecilia Jarlskog, Uno Lindberg, Britta Lundgren, Orvar Löfgren, Göran Magnusson, Britt-Marie Sjöberg, Sverker Sörlin, Nils Uddenberg, Hans Wallin och Gunnar Öquist.

Medarbetare:
Roger Jacobsson, Gunnar Öquist
Utgivningsår:
1997
ISBN:
91-7203-292-8
« Tillbaka

Kommentarer inaktiverade.