Webbutik

original

Så varför reser Linné?

Perspektiv på Iter Lapponicum 1732

200 kr

Iter lapponicum, dagboken från Carl von Linnés lappländska resa, har sedan länge självklar position som en av vetenskapshistoriens och det svenska språkets kanoniska texter. Den unge Carl Linnæus anträder sin resa med uppdraget att utforska de nordliga landskapen. Med en nyfiken och uttrycksfull penna och ett tillika expressivt ritstift tecknar Linnæus bilden av ett vid tiden ännu tämligen okänt hörn av riket. Kontrasterna mellan iakttagelserna är stundom stora. Ibland hörs trasten idylliskt spela ”för sin käresta”, och ”nu begynte hela marken fägna sig och le, nu komer skiöna Flora och söfver hos Febus”. Men allt var inte idyll. I Piteå passerar han en galge, där ”2ne finnar voro steglade på hiuhl, hvar est hela kroppen lågg hehl, utan hufvud”. Dagboken ger ögonblicksbilder från ett pastoralt, intagande och till brädden med växter fyllt Norrland, men ger också ett återsken från ett nästan osannolikt grymt Fattig-Sverige.

Med anledning av Kungl. Skytteanska Samfundets utgivning av en ny textkritisk och kommenderad trebandsutgåva av Iter Lapponicum 1732, har här ett antal av landets främsta Linnékännare fått ordet. Resultatet har blivit ett antal begrundande, ifrågasättande, ibland kritiska, men framför allt belysande och perspektivrika texter om Carl von Linné och hans verk

Medverkande författare: Tomas Anfält, Birgitta Bremer, Gunnar Broberg, Pär Eliasson, Phebe Fjellström, Magnus Florin, Sigurd Fries, Tore Frängsmyr, Folke Isaksson, Carl-Olof Jacobsson, Roger Jacobbson, Bengt Jonsell, Nil-Erik Landell, Fredrik Sjöberg och Ingvar Svanberg.

Redaktör/Utgivare:
Roger Jacobsson
Utgivningsår:
2005
ISBN:
91-7203-724-5
« Tillbaka

Kommentarer inaktiverade.