Webbutik

original

Med Linné i norr

Förändringar i natur och kultur från 1700-tal till våra dagar

150 kr

År 2007 sammanfaller två viktiga jubileer. Det ena jubileet är knutet till Carl von Linné, nämligen 300-årsminnet av hans födelse, som uppmärksammats långt utöver Sveriges gränser. Det andra är Kungl. Skytteanska Samfundets 50-årsjubileum, vilket framför allt rör Norrland och Sverige i övrigt. För både Linné och Skytteanska Samfundet har ambitionen varit att sprida bildning, kunskap och vetenskapliga rön om norra Sverige.

Föreliggande bok, inspirerad av nyutgåvan av den lappländska resan, Iter Laponicum (2003-2005), beskriver utgångsläget på Linnés tid och tar sedan upp de förändringar som skett sedan dess inom olika ämnesområden fram till våra dagar. Syftet med föreliggande antologi är att utifrån Carl von Linnés lappländska resa sprida kunskap om 1700-talets Lappland, men också genom att lägga in tidsbilder från senare århundraden, göra det möjligt att studera de förändringar sin skett i landskapet, i klimatet och miljön samt i människornas arbete och liv. Utgångspunkten har för samtliga artiklar i boken varit Linnés 1700-tal. Författarna, av vilket flertalet är knutna till Umeå universitet, har haft fria händer att utforma sina texter och föra fram berättelserna till den tid som de ansett mest lämplig. Ambitionen har varit att i linneansk anda försöka fånga in många olika aspekter med koppling till såväl kultur som natur.

Boken har en koppling såväl till Linnéjubileet som Kungl. Skytteanska Samfundets jubileum. Därmed uppfyller boken väl Samfundets uppgift att främja utbildning i kultur i Norrland samt att verka för forskning om Norrland.

Medverkande författare: Anna-Lena Axelsson, Pär Eliasson, Lars-Erik Edlund, Ingegerd Fries, Sigurd Fries, Kurt genrup, Heidi Hansson, Susanne Idivuoma, Bengt Jonsell, Mats karström, Lena Källgren, Mauno Lassila, Ingrid Liljenäs och Kjell Sjöberg.

Redaktör/Utgivare:
Mauno Lassila, Ingrid Liljenäs
Utgivningsår:
2007
ISBN:
9789186438326
« Tillbaka

Kommentarer inaktiverade.