Webbutik

original

Livsföreställningar

Kultur, samhälle och biovetenskap

100 kr

Livsvetenskaperna hjälper oss att förklara och påverka oss själva och vår omgivning, och de bidrar till många existentiella, materiella och praktiska fördelar. De har till exempel ett stort inflytande över areella näringar, livsmedelsproduktion, sjukvård och miljövård. Men livsvetenskaperna har också givit oss nya problem och utmaningar, existentiella såväl som materiella och praktiska. Intressant nog reser de forskningsinriktningar som anses ha allra störst potential, inte minst ur ekonomisk synvinkel, särskilt intrikata forskningspolitiska, säkerhetsmässiga och etiska frågor. Mot denna bakgrund har behovet av studier av livsvetenskapernas växelverkan med samhälle och kultur vuxit.

Bidragen i den här antologin speglar något av den bredd varmed relationen mellan biovetenskap, kultur och samhälle idag studeras inom idéhistoria, filosofi, religionsvetenskap, livsåskådningsforskning och genusvetenskap. Med fokus på områdets intellektuella och humanistiska sidor analyserar och problematiserar författarna biovetenskapligt informerade föreställningar om sådant som normalt och onormalt, friskt och sjukt, naturligt och onaturligt, risk och riskhantering. De visar också exempel på biologers egna föreställningar om liv, inte bara i en snäv biologisk mening – som ”kemiska och fysikaliska processer” – utan i ett bredare livssammanhang.

Christer Nordlund, bokens redaktör, är idéhistoriker vid Umeå universitet. I Kungl. Skytteanska Samfundets Handlingar har han tidigare utgivit antologin Nature Improved? (medredaktör, 1999) och doktorsavhandlingen Det upphöjda landet (2001).

Redaktör/Utgivare:
Christer Nordlund
Utgivningsår:
2004
ISBN:
91-86438-26-3
« Tillbaka

Kommentarer inaktiverade.