Webbutik

original

Historia och demografi

Valda texter / Lars-Göran Tedebrand ; samt Lars-Göran Tedebrands tryckta skrifter 1969-1999: en bibliografi ; [redaktionskommitté: Roger Jacobsson och Lars-Erik Edlund]

90 kr

I denna bok har Lars-Göran Tedebrand sammanställt ett urval artiklar publicerade i svenska internationella antologier och tidskrifter. Flertalet belyser hans eget specialområde, befolkningshistorien. Bland annat behandlas återinvandringen från Nordamerika, sambandet mellan strejker och utvandring, dalfolkets flyttningar, människor i den gamla bottniska småstaden, demografiska förändringar under det träindustrella genombrottet, generationsrelationer och åldringsdemografi. I ett par av artiklarna tecknas den svenska befolkningsforskningens historiografi. Även norrländska lokal- och personhistoria ingår i samlingen som avslutas med författarens bibliografi.

Lars-Göran Tedbrand är professor i historisk demografi vid Umeå universitet och styresman för Centrum för befolkningsstudier vid Demografiska databasen, Umeå. Han är också ordförande i Johan Nordlander-sällskapet och vice preses i Kungl. Skytteanska Samfundet.

Tillägnad Lars-Göran Tedebrand på hans 60-årsdag den 22 juni 1999.

Författare:
Lars-Göran Tedebrand
Medarbetare:
Roger Jacobsson, Lars-Erik Edlund
Utgivningsår:
1999
ISBN:
91-86438-16-6
« Tillbaka

Kommentarer inaktiverade.