THULE

ISSN 0280-8692

Kungl. Skytteanska Samfundets årsbok THULE, ISSN 0280-8692, ges ut i Umeå och utkom första gången år 1988.

Nedan redovisas innehållet i årsböckerna från 1988 till 2009.
Det är möjligt att beställa exemplar av årsböckerna.

THULE 2011

Lennart Stenflo, Minnen från min tid som gästforskare i Sovjetunionen Ola Kellgren, Sune Jonsson, fotograf, filmare och författare. Sune Jonsson i New York Åke Berggren, Peter Djäken, Norra Bottens förste häradshövding Håkan Olsson, Johan Fransson, Björn Nilsson, Mats Nilsson, Johan … Läs mer

Publicerat i THULE

THULE 2010

Lisa Tegby, Hon ler mot den dag som kommer: Om den svenska kyrkohistorien under 1900-talet ur de kvinnliga prästernas perspektiv Marja Taussi Sjöberg, Mamsell Gothers släkt och pengar Thorsten Andersson, Folk i Norden Ole B. Suhr, ”Skelleftesjukan”, en sjukdom med … Läs mer

Publicerat i THULE

THULE 2009

Lennart Stenflo, Rysslands vetenskapsakademi Ingrid Sandahl, Norrskenet visar att jorden är i blåsväder Marianne och Sverker R. Ek, Vad kan en brevsamling berätta? Kring utgivningen av Hjalmar Bergmans brev Per Axelsson, Förutfattade meningar. Urfolk i polioforskningen Malin Sund, Betydelsen av … Läs mer

Publicerat i THULE

THULE 2008

Ronny Ambjörnsson, Om begreppens sprängkraft. Ellen Key och synen på hushåll, hem och familj Inge-Bert Täljedal, Filosofen Erik Olof Burman från Umeå Elisabeth Engberg, Den Ryska Verldssnufvan. En influensapandemi ur ett 1800-talsperspektiv Lotta Vikström, Kvinnors liv efter brott – en … Läs mer

Publicerat i THULE

Kommentarer inaktiverade.