Publikationer

Kungl. Skytteanska Samfundet har sedan 1961 givit ut vetenskapliga böcker och skrifter. Dessa indelas i tre kategorier:

THULE
Kungl. Skytteanska Samfundets årsbok THULE, ISSN 0280-8692, ges ut i Umeå och utkom första gången år 1988.

Journal of Northern Studies
En internationell referee-tidskrift som ges ut av Kungl. Skytteanska samfundet tillsammans med Umeå universitet.

Skriftserien
Kungl. Skytteanska Samfundets handlingar som givits ut sedan 1961.

Kommentarer inaktiverade.