Tidigare pristagare

Skytteanska Samfundets pris

1979Arne Nordberg fil.dr
1980Axel V Sundkvist, musikdirektör
1981Ej utdelat
1982Ej utdelat
1983Roger Jacobsson, bokhistoriker
1984Lars-Erik Edlund, forskningsassistent
1985Gunar Pelijeff, docent och Charlie Wedin, direktör
1986Algot Hellbom, fil.dr
1987Margit Wennstedt, FM
1988Sverker Sörlin, fil.dr
1989Dan Bäcklund, fil.dr
1990Christer Westerdahl, antikvarie
1991Kjell Lundholm, f.d. landsantikvarie
1992Phebe Fjellström, professor emerita
1993Pererik Öhrn, Norrlandsoperans chef
1994Sune Jonsson, fotograf
1995Sture af Ekenstam, hembygdsforskare
1996Per-Uno Ågren, professor
1997Margareta Attius-Sohlman, FL
1998Egil Johansson, professor

Skytteanska Samfundets kulturpris till John Söderströms minne

1999Stefan Ericsson, biologi
2000Inga Maria Mulk, museichef
2001Anders Öberg, konstnär
2002Gunnar Balgård, författare
2003Ingegerd Fries, fil. dr hc och Sigurd Fries, professor
2004Curt Bladh, kulturredaktör
2005Leif Åkesson, körledare
2006Boris Ersson, fotograf och författare
2007Fredrik Högberg, tonsättare, Nyland
2008Leif Stenberg, journalist och författare
2009Curt Lofterud, författare, hembygdsvårdare och fd universitetslektor

Skytteanska Samfundets pris till yngre forskare vid Umeå universitet

1993Runar Brännlund, docent i nationalekonomi,
Kerstin Huss-Danell, docent i fysiologisk botanik
Roger Qvarsell, docent i idéhistoria
1994Roland Häggkvist, professor i diskret matematik
Lars Nyberg, forskarassistent i psykologi
Per Ringby, forskarassistent i litteraturvetenskap
1995Thomas Aronsson, docent i nationalekonomi
Anders Byström, docent i mikrobiologi
Lars-Erik Edlund, professor i nordiska språk
1996Ove Axner, docent i fysik
Stefan Svallfors, docent i sociologi
Ingemar Sörman, docent i romanska språk
1997Gunnar Malmberg, docent i kulturgeografi
Victoria Shingler, professor i mikrobiologi
Margareta Svahn, forskarassistent i nordiska språk
1998Göran Arnqvist, docent i ekologisk zoologi
Chuan Zhong-Li, docent i nationalekonomi
Peter Sköld, forskarassistent i historisk demografi
1999Gert Brodin, docent i plasmafysik
Mohammad Fazlhashemi, lektor i idéhistoria
Björn Halleröd, docent i sociologi
2000Daniel Lindmark, docent i historia
Agneta Marell, ekon. dr. i företagsekonomi
Per Persson, docent i oorganisk kemi
2001Dessislava Stoeva-Holm, fil.dr. i tyska
Xavier de Luna, fil. dr. i statistik
Stanislav Barabash, docent i rymdfysik
2002Christer Nordlund, fil. dr. i idéhistoria
Magnus Wikström, docent i nationalekonomi
Mikael Oliveberg, professor i biokemi
2003Patrik Svensson, fil. dr. i engelska
Christel Larsson, fil. dr. i kostvetenskap
Roland Jansson, fil. dr. i ekologi och geovetenskap
2004Patrik Lantto, docent i historia
Cynthia M Kite, fil. dr i statsvetenskap
Pär K Ingvarsson, fil. dr i ekologi och geovetenskap
2005Åsa Karlsson Sjögren, docent i historia
Jonny Holmström, docent i informatik
Mattias Marklund, docent i fysik
2006Ann-Kristin Bergström, fil.dr i naturgeografi Erland Mårald, docent i idéhistoria
Jesper Stage, docent i nationalekonomi
2007Niklas Arnberg, FD i virologi
Ludvig Edman, docent i fysik
Jörgen Hellström, FD i nationalekonomi
Marie-Christine Vikström, FD i historia
2008Per Axelsson, fil. dr i historia
Malin Sund, med.dr i molekylärbiologi
Marie Wiberg, fil.dr i statistik
Magnus Wolf-Watz, tekn.dr i biokemi
2009Philip Buckland, fil.dr i arkeologi
Richard Lundmark, med.dr i medicinsk kemi
Linda Lundmark, fil.dr i kulturgeografi
Åke Brännström, fil.dr i matematik
2010Jenny Eklöf, FD i historia
Patrik Danielsson, MD i medicin
Petter Holme, docent i fysik
Joakim Wincent, professor i entreprenörskap

Skytteanska Samfundets pris till en ung konstnär vid Konsthögskolan i Umeå

1995Christina Eriksson-Fredriksson
1996Carina Gunnars
1997Nike Nilsson
1998Helena Laukkanen
1999Iwo Myrin
2000Sofia Häyhtiö
2001Niklas Engvall
2002Veronica Brovall
2003Katja Aglert
2004Mattias Olofsson
2005Beata Berggren
2006Kamilla Levring
2007Gustav Sparr
2008Marianne Bengtsson
2009Mariel Rosendahl
2010Fredrik Nyberg

Skytteanska Samfundets pris till en ung musiker vid Musikhögskolan i Piteå

1999Katrin Meriloo
2000Lars Sjöstedt
2001Daniel Ek
2002Agneta Andersson
2003Linda Jansson
2004Joel Sundkvist
2005Marcus Fjellström
2006Karin Andersson
2007Anna Hallgren
2008Gundega Vilcane
2009Christian Andersson
2010Marcus Jonsson

Margareta och Eric Modigs pris till forskare inom Umeå universitets medicinska fakultet

1998Ola Sandgren, docent i oftalmiatrik
1999Karl Franklin, överläkare i lungmedicin
2000Gösta Dahlén, docent i klinisk kemi
2001Thomas Sandström, professor i lungmedicin
2002Tommy Olsson, professor i medicin
2003Solbritt Rantapää Dahlqvist, professor i reumatologi
2004Anders Waldenström, professor i medicin
2005Kurt Boman, professor i medicin
2006Gunilla Olivecrona, professor i medicinsk kemi
2007Lars Eric Thornell, professor i anatomi
2008Fatima Pedrosa Domellöf, professor i anatomi, professor i oftalmiatrik
2009Ole Suhr, professor i medicin
2010Michael Henetin, professor i medicin

Skytteanska Samfundets pris till en yngre forskare vid Luleå tekniska universitet

2000Olov Marklund, forskarassistent i industriell elektronik
2001Oleg Antzutkin, docent i fysikalisk kemi
2002Roland Larsson, docent i maskinelement
2003Peter Wall, docent i matematik
2004Lena Abrahamsson, docent i arbetsvetenskap
2005Jonas Hedlund, professor i kemisk teknologi
2006Johan Carlson, docent i industriell elektronik
2007Rickard Garvare, TD i kvalitetsteknik
2008Nazanin Emami, fil.dr i materialteknik
2009Jurate Kumpiene, fil.dr i avfallsteknik
2010Andreas Almqvist, tekn.dr i tribologi

Skytteanska Samfundets pris till en yngre forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå

2002Johan Fransson, docent i skogshushållning
2003Rishikesh Bhalereo, docent i växtmolekylär biologi
2004Tommy Lundgren, fil. dr i skogsekonomi
2005Inga-Lill Persson, fil.dr i viltekologi
2006Johan Holmgren, skog.dr i fjärranalys
2007Ej utdelat
2008Michael Gundale, PhD i biogeokemi
2009Cecilia Håkansson, fil.dr i skogsekonomi
2010Ej utdelat

Skytteanska Samfundets pris till yngre forskare vid Mittuniversitetet

2006Frank Wikström, FD i matematik
2007Anna Olofsson, docent i sociologi
2008Sara Holmström, fil.dr i kemi
2009Per Edström, fil.dr i matematik
2010Catrin Johansson, docent i medie- och kommunikationsvetenskap

Stiftelsen Kungl. Skytteanska Samfundets Islandsstipendium

2001Martin Ringmar, fil kand
2002Susanne Rudholm, fil kand
2003Lena Edblom, fil. kand.
2004Erika Ersholt, teol. stud
2005Ann-Marie Bäckström, fil. stud.
2006Ej utdelat
2007Joakim Lilljegren, fil. stud.
Stina Sandberg, fil. stud.
2008Anna Azarova, fil.stud.
Jenny Andersson, skog.stud.
Lars Karlsson, skog.stud.
2009Gustav Hellström, skog.stud.
2010Hanna Jönsson, skog.stud

Landshövding Elof Lindbergs stipendiefond

1997Mattias Burman
Karin Edlund
Susanne Hedman Petersson
Folke Hübinette
Agneta Nilsson
Carina Rönnqvist
Ida Vikström
1999Carl-Arthur Burman
Stefan Gelfgren
Sigurd Nygren
Gert Olsson
2001Karin Eriksson Hultén
2003Carl Henrik Berg
Alexander Jonsson
Marie-Christine Vikström
2005Lars-Gunnar Olsson
2007Ej utdelat
2009Anita Midbjer
Kjell-Olov Grönlund

Kommentarer inaktiverade.