Pristagare och stipendiemottagare år 2015

I  Skytteanska samfundets kulturpris till John Söderströms minne
Sten Rentzhog

II Pris till yngre välförtjänt forskare vid:
Umeå universitet – Humanistiska fakulteten:
Fil dr Andreas Stokke, inst f idé- och samhällsstudier

Umeå universitet- Medicinska fakulteten
Ingen prisutdelning

Umeå universitet – Samhällsvetenskapliga fakulteten
Ingen prisutdelning

Umeå universitet – Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten
Fil dr Aleksandra Foltynowicz-Matyba, inst f fysik

Luleå tekniska universitet
Fil dr Danil Korelskiy, inst f samhällsbyggnad och naturresurser

Mittuniversitetet
Docent Gustav Lidén, avd f samhällsvetenskap

SLU:s skogsvetenskapliga fakultet
Ingen prisutdelning

III  Margareta och Eric Modigs pris vid medicinska fakulteten, Umeå universitet
Professor Eva Rönmark, inst f folkhälsa och klinisk medicin

IV  Ung konstnär utbildad vid konsthögskolan i Umeå
Jonas Westlund

V  Ung musiker utbildad vid Musikhögskolan i Piteå
Kenneth Bakkelund

VI Stipendier för studier på Island
Mimmi Blomquist, studerande SLU:s jägmästarprogram
Elin Fries, studerande SLU:s jägmästarprogram
Kajsa Matsson, studerande SLU:s jägmästarprogram
Simon Edberg, studerande SLU:s jägmästarprogram

VII Pris till senior forskare inom det utbildningsvetenskapliga området
Professor Eva Alerby, inst f konst, kommunikation och lärande, Luleå tekniska universitet

VIII Samfundets stora pris
Ingen prisutdelning

Kommentarer inaktiverade.