Pristagare och stipendiemottagare år 2014

I Skytteanska Samfundets stora pris 
Monica Larsson Edmondson

II Skytteanska Samfundets kulturpris till John Söderströms minne
Ella Nilsson

III Pris till yngre välförtjänt forskare vid:
Umeå universitet – Medicinska fakulteten
Fil dr Christina West, Klinisk vetenskap

Umeå universitet – Samhällsvetenskapliga fakulteten
Fil dr Ingeborg Waernbaum, Statistik/Handelshögskolan

Mittuniversitetet
Fil dr Erik Borglund, Informationsteknologi och medier

SLU:s skogsvetenskapliga fakultet
Fil dr Matthias Peichel, Skogens ekologi och skötsel

IV Margareta och Eric Modigs pris vid medicinska fakulteten, Umeå universitet
Professor Anders Blomberg, Professor i lungmedicin

V Ung konstnär utbildad vid konsthögskolan i Umeå
Fabian Tholin

VI Ung musiker utbildad vid Musikhögskolan i Piteå
Kristin Boussard, kompositör

VII Stipendier för studier på Island
Hanna Bäckström och Mattias Wikberg, studerande på SLU:s jägmästarprogram
Julia Bergstrand och Jonathan Granlund, studerande på kandidatprogrammet i språk, UmU
Cecilia Wagenius och Fritjof Hofmann, UmU

Kommentarer inaktiverade.