Pristagare och stipendiemottagare år 2013

I Skytteanska Samfundets kulturpris till John Söderströms minne
Teatergruppen Klungan

II Pris till yngre välförtjänt forskare vid:
Umeå universitet – Humanistiska fakulteten
Fil dr Anna Johansson, Humlab

Umeå universitet – Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten
Fil dr Folmer Bokma, inst för ekologi och miljövetenskap

Luleå tekniska universitet – teknikvetenskapliga fakulteten
Fil dr Vinit Parida, entreprenörskap och innovation

III Margareta och Eric Modigs pris vid medicinska fakulteten, Umeå universitet
Docent Christina Lindén, ögonkliniken

IV Ung konstnär utbildad vid konsthögskolan i Umeå
Stina Persson


V Ung musiker utbildad vid Musikhögskolan i Piteå
Mikael Mannberg, gitarrist

VI Stipendier för studier på Island
Johanna Granström, Rebecca Larsson, Linnéa Olofsson, Sandra Westerström, stud på jägmästarprogrammet, SLU, Umeå

VII Utbildningsvetenskapliga priset
Professor Lisbeth Lundahl, inst f tillämpad utbildningsvetenskap, Umeå universitet

Kommentarer inaktiverade.