Pristagare och stipendiemottagare år 2012

I  Skytteanska Samfundets kulturpris till John Söderströms minne
Konstnären Sture Berglund, Piteå 

II Pris till yngre välförtjänt forskare vid:
Umeå universitet – Humanistiska fakulteten:
Fil dr Olle Sundström, inst för idé- och samhällsstudier 

Umeå universitet- Medicinska fakulteten
Leg sjukgymnast/docent Erik Rosendahl, inst för samhällsmedicin och rehabilitering

Umeå universitet – Samhällsvetenskapliga fakulteten
Fil dr Markus Hällgren, företagsekonomi/Handelshögskolan 

Umeå universitet – Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten
Fil dr Ellen Dorrepaal, inst för ekologi och miljövetenskap, verksam vid CIRC (Climate Impacts Research Centre) Abisko

Luleå tekniska universitet 
Ekon dr Sara Thorgren,  entreprenörskap och innovation 

Mittuniversitetet
Fil dr Katarina Giritli Nygren, inst för samhällsvetenskap

Skogshögskolan
Ingen pristagare

III  Margareta och Eric Modigs pris vid medicinska fakulteten, Umeå universitet
Professor Lars Weinehall, inst för folkhälsa och klinisk medicin, chef för enheten epidemiologi och global hälsa

IV  Ung konstnär utbildad vid konsthögskolan i Umeå
Sara Alfredsson

V  Ung musiker utbildad vid Musikhögskolan i Piteå
Lisa Stenberg, kompositionsutbildningen

VI Stipendier för studier på Island
Sara Waern och Linnéa Näsén, stud på jägmästarprogrammet, SLU, Umeå

Kommentarer inaktiverade.