Skytteanska Samfundets kulturpris till John Söderströms minne

Samfundets styrelse har beslutat att prissumman för kulturpriset år 2017 skall vara 50.000 kronor.

Syftet med priset är

  1. att uppmärksamma särskilt berömvärda insatser för norrländsk kultur i vid mening,
  2. att hedra personer som gjort sådana insatser,
  3. att sprida kännedom om Skytteanska Samfundet hos den kulturintresserade allmänheten i Norrland.

Behöriga: Priset utdelas till en person som gjort särskilt berömvärda insatser för norrländsk kultur. Normalt utses pristagare bland personer som är verksamma i Norrland och inte är an­ställda vid universitet eller högskola, men denna avgränsning är inte absolut.

Förslag till pristagare: Du inbjuds att inkomma med ett motiverat förslag till Samfundets styrelse senast den 15 januari 2017. Endast de förslag som nu sänds in kommer att beaktas. Förslag skickas till preses Lars-Erik Edlund (lars-erik.edlund@nord.umu.se) eller till sekreteraren Ulf Wiberg, Skytteanska samfundet, Humanisthuset, 901 87 Umeå; skytteanska@adm.umu.se)

Förslagen behandlas av en beredningsnämnd som styrelsen utser och som till styrelsen avger ett motiverat förslag till pristagare i minst två och högst tre förslagsrum. Samfundets styrelse utser därefter pristagaren och priset utdelas vid Samfundets högtidssammanträde i maj 2017.

Kommentarer inaktiverade.