Pris- och stipendiemottagare år 2016

I  Skytteanska samfundets kulturpris till John Söderströms minne
Henric Bergner

II Pris till yngre välförtjänt forskare vid:
Umeå universitet – Humanistiska fakulteten:
Ingen prisutdelning

Umeå universitet- Medicinska fakulteten
Gauti Jóhannesson

Umeå universitet – Samhällsvetenskapliga fakulteten
Rikard Eriksson

Umeå universitet – Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten
Ingen utdelning

Luleå tekniska universitet
Sarah Rönnberg

Mittuniversitetet
Johanna Thomtén

SLU:s skogsvetenskapliga fakultet
Anton Grafström

III  Margareta och Eric Modigs pris vid medicinska fakulteten, Umeå universitet
Professor Lena Gunhaga, center för molekylär medicin

IV  Ung konstnär utbildad vid konsthögskolan i Umeå
Corazon Belen

V  Ung musiker utbildad vid Musikhögskolan i Piteå
Michael Wahlin

VI Stipendier för studier på Island
Linnea Allberg
Sara Holappa Jonsson
Johanna Hägglund

V11 Pris till senior forskare inom det utbildningsvetenskapliga området
Ingen prisutdelning 

V111 Samfundets stora pris
Ingen prisutdelning

Kommentarer inaktiverade.