Nominering till Samfundets stora pris

Kungl. Skytteanska Samfundet utdelar ett stort pris för att uppmärksamma någon som genom vetenskaplig gärning eller kulturell verksamhet gjort insatser eller om Norrland. Vi vill klargöra att både personer verksamma i Norrland och sådana som forskat om eller konstnärligt gestaltat Norrland och norrländska förhållanden kan komma ifråga som prismottagare. Priset på 250 000 kronor delas ut vid årshögtiden i maj 2017.

Samfundets stora pris utdelas efter ett brett nomineringsförfarande och bereds i en särskild priskommitté. Beslut tas i Samfundets styrelse.Till nomineringen inbjuds Samfundets samtliga ledamöter, universitet i Norrland samt skilda institutioner inom kulturens och den andliga odlingens område i Norrland.

Adress: Kungl. Skytteanska Samfundet, c/o Ulf Wiberg, Institutionen för geografi och ekonomisk historia, Umeå universitet, 901 87 Umeå eller skytteanska@adm.umu.se.

Frågor om priset besvaras av preses, professor Lars-Erik Edlund, Institutionen för språkstudier, Umeå universitet, lars-erik.edlund@umu.se , tel. 070 595 33 82, eller sekreteraren, professor Ulf Wiberg, Institutionen för geografi och ekonomisk historia, Umeå universitet, ulf.wiberg@umu.se, tel. 070 548 64 66.

Kommentarer inaktiverade.