Inbjudan till möte torsdagen den 9 mars 2017 kl. 18.00  i Universitetsklubben, Umeå universitet

kl. 18.00 Ledamotsmöte
Inledning och kort redovisning av styrelsearbetet – Preses
Övriga frågor
kl. 18.15 Föredrag. Gäster är också välkomna!

Professor Rikard Eriksson håller kvällens föredrag:

Regionala och individuella effekter av ekonomiska kriser och företagsnedläggningar

Resumé: I tider av ekonomisk kris är det lätt att bli fångad av dagsaktuella orosmoment som berör utvecklingen på arbetsmarknaden och hur ekonomisk nedgång påverkar olika delar av landet. Man glömmer ofta bort att kriser i själva verket kan ses som nödvändiga inslag i den långsiktiga ekonomiska utvecklingen. Dock vet vi väldigt lite om hur, och under vilka förutsättningar, ekonomisk förstörelse faktiskt kan bli kreativ och framgångsrik för individer och regioner.

I  föredraget kommer Eriksson att presentera pågående forskning som kartlägger effekter av stora företagsnedläggningar med hjälp av longitudinella mikrodata innehållande alla individer och företag i Sverige. Mer specifikt kommer föredraget att fokusera på nya teorier och metoder att förklara hur den regionala kontexten kan påverka möjligheten för arbetskraften att finna nya produktiva uttryck för sina kompetenser vid företagsnedläggningar, och därmed minska de regionala och individuella omställningskostnaderna.

Rikard Eriksson är professor i kulturgeografi vid Umeå universitet. Han disputerade år 2009 med en avhandling som belyser betydelsen av arbetskraftens sammansättning och rörlighet för företags förnyelse och konkurrenskraft. År 2016 mottog han Kungl. Skytteanska Samfundets pris till yngre forskare vid samhällsvetenskapliga fakulteten, Umeå universitet.

Efterföredraget bjuds alla på en lättare supé.

Anmälan till supén görs senast fredagen den 3 mars till klubbmästare Ulf Viklund som har mejladressen Ulf.vi@telia.com  eller med post till Skytteanska Samfundet, Humanisthuset, 901 87 Umeå.

Kommentarer inaktiverade.