Pris- och stipendiemottagare år 2018

I  Skytteanska Samfundets kulturpris till John Söderströms minne
Museichefen Maths Östberg, Finnskogsmuseet i Skräddrabo

II Pris till yngre välförtjänt forskare vid:
Umeå universitet – Humanistiska fakulteten:
Ingen prisutdelning

Umeå universitet- Medicinska fakulteten
Paulina Wanrooij, postdoktor vid institutionen för medicinsk kemi och biofysik

Umeå universitet – Samhällsvetenskapliga fakulteten
Maria Waling, docent vid institutionen för kostvetenskap

Umeå universitet – Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten
Ingen prisutdelning

Luleå tekniska universitet
Marcus Björling, universitetslektor vid institutionen för teknikvetenskap och matematik

Mittuniversitetet
Kajsa Falasca, universitetslektor vid avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap

SLU:s skogsvetenskapliga fakultet
Lenka Kuglerova, biträdande universitetslektor vidinstitutionen för skogens ekologi och skötsel

III  Margareta och Eric Modigs pris vid medicinska fakulteten, Umeå universitet
Annika Rydberg, adjungerad professor vid institutionen för klinisk vetenskap

IV  Ung konstnär utbildad vid konsthögskolan i Umeå
Laura Heuberger-Mancini

V  Ung musiker utbildad vid Musikhögskolan i Piteå
Cim Frode

VI Stipendier för studier på Island
Ingen utdelning

V11 Pris till senior forskare inom det utbildningsvetenskapliga området
Professor Johan Lithner, Umeå forskningscentrum för matematikdidaktik, Umeå universitet

V111 Samfundets stora pris
Ingen prisutdelning

Kommentarer inaktiverade.