Pris- och stipendiemottagare år 2017

I  Skytteanska Samfundets kulturpris till John Söderströms minne
Bibliotekarie och litteraturpedagog Annika Edlund

 

II Pris till yngre välförtjänt forskare vid:
Umeå universitet – Humanistiska fakulteten:
Virginia Langum, inst för språkstudier

Umeå universitet- Medicinska fakulteten
Ingen prisutdelning

Umeå universitet – Samhällsvetenskapliga fakulteten
Ingen prisutdelning

Umeå universitet – Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten
David Seekell, inst för ekologi, miljö och geovetenskap (EMG)

Luleå tekniska universitet
David Rönnberg Sjödin, inst för ekonomi, teknik och samhälle

Mittuniversitetet
Erika Wall, sociologi, avd för hälsovetenskap

SLU:s skogsvetenskapliga fakultet
Eva-Maria Nordström,  inst för skoglig reurshushållning

 

III  Margareta och Eric Modigs pris vid medicinska fakulteten, Umeå universitet
Jan-Håkan Jansson, adjungerad professor i medicin, Skellefteå sjukhus

 

IV  Ung konstnär utbildad vid konsthögskolan i Umeå
Ellen Angus

 

V  Ung musiker utbildad vid Musikhögskolan i Piteå
Stina Andersson

 

VI Stipendier för studier på Island
Ingen utdelning

 

VII Pris till senior forskare inom det utbildningsvetenskapliga området
Ingen prisutdelning

 

VIII Samfundets stora pris
Professorerna Lars-Göran Nilsson och Lars Nyberg

Kommentarer inaktiverade.