Kungl. Skytteanska Samfundet fyller 60 år

Under 2017 fyller Kungl. Skytteanska Samfundet 60 år. I anledning av detta inrättade Samfundet under våren 2017 ett jubileumspris ”för att belöna forskargärning eller gärning inom den andliga odlingens område som belyser de nordliga folken och samhällena i historia och nutid”. Ett antal nomineringar inkom, och styrelsen beslöt vid sitt oktobersammanträde att utdela två priser på vardera 100 000 kronor, det ena till docent Ingela Bergman, Silvermuseet i Arjeplog, det andra till professor Gunhild Rosqvist, Stockholms universitet.

Ingela Bergman erhåller priset för sina insatser vid Silvermuseet samt för sin enastående förmåga att själv och i brett sammansatta tvärvetenskapliga forskargrupper innovativt analysera kolonisationshistoria, naturutnyttjande och social organisation där samarbete istället för konkurrens mellan olika grupper framträder som bärande inslag i den nordnorrländska förhistorien. Bergman är chef för Silvermuseet och docent i arkeologi vid Umeå universitet.

Gunhild Rosqvist erhåller priset för sitt arbete att knyta samman världsledande naturvetenskaplig forskning och långa historiska dataserier över glaciäravsmältning med lokal, samisk befolkning i nya, originella forskningssamarbeten om renskötsel, resurshushållning och långsiktiga förhållningssätt till förändring av klimat, ekonomi och samhälle. Rosqvist är professor i naturgeografi vid Stockholms universitet och föreståndare för Tarfalastationen i Kebnekaiseområdet.

Kommentarer inaktiverade.